Medische noodzakelijke voetverzorging


In principe is medisch noodzakelijke voetzorg nodig voor het wegnemen van de risico's op een wond.

Dit mag alleen worden uitgevoerd door de medisch pedicure in samenwerking met voetzorgprofessionals: de huisarts, diabetesverpleegkundige, podotherapeut of andere specialist.

Deze zorg wordt meestal vergoed uit de basis- of de aanvullende verzekering.
Het aantal behandelingen en de benodigde behandeltijd kan per cliënt verschillen.
Er wordt voor iedere cliënt een behandelplan opgesteld. Dit individuele plan bevat o.a. het aantal behandelingen en de benodigde behandeltijd.
U krijgt dan continue voetzorg die volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie.


Wie komt er voor vergoedde voetzorg in aanmerking?
Iedereen die een verwijzing heeft vanwege bijvoorbeeld:
* Diabetes Mellitus
* Reuma
* Verwaarloosde Voet
* Oncologische Voet
* Oudere Voet
* Spastische Voet

Bent u toch meer op zoek naar cosmetische voetverzorging? Kijk dan hier.

Hoe ziet een behandeltraject eruit? Al naar gelang uw persoonlijke situatie kunt u van mij verwachten:
* Cliëntenkaart/screening/advies
* Overeenkomst AVG (privacy-wetgeving)
* Desinfecteren van de voeten
* Likdoorns/eelt verwijderen
*.Nagels knippen
* Ingroeiende nagels behandelen
* Drukvrij leggen van drukplekken op of onder de voeten.
* Desinfecteren van de voeten

Bent u benieuwd naar de specialistische behandeltechnieken? Klik dan hier.



Terug naar voetverzorging